เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคำสว่าง (ข้างวัด) หมู่ที่ 8 ถึงบ้นกระแอกน้อย หมู่ที่ 10

0
57
ซ่อมแซมถนน ม.8-ม.10