วิถีชุมชนค้อน้อย

0
269

ในระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2562 นายสวัสดิ์ สร้อยมาลุน นายก อบต. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมบุญประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และสมโภชพุทธสถานศาลหลักเมือง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี และมีกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน