พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

0
196

วันที่ 22 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อน้อย ตั้งแต่ เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป มอบให้กับ สมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ให้กับตัวแทนหมู่บ้าน เพื่อมอบให้พี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนต่อไป