แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

0
36
  •  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี