เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.69-07สามแยกบ้านค้อน้อย ม.6,บ้านหินแห่ ม.3,บ้านกระแอกน้อย ม.10,บ้านอาเลา ม.1)

0
113
คสล.ม.6,ม.3,ม.10,ม.1