โครงการปลูกป่าชุมชน

0
36

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อน้อย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อน้อย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการปลูกป่าชุมชน ณ พื้นที่สาธารณะหนองกินเพล บ้านคำสว่าง หมู่ที่ 8 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูพร้อมเด็กนักเรียน มีผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน พร้อมประชาชนบ้านคำสว่างเข้าร่วมกิจกรรม